ADREÇA I CONTACTE

Camí de Garreta, 34-38

Polígon Industrial La Valldan   08600 Berga
Tel. 93 821 90 84 / 636 838 750
e-mail: indoorbergueda@gmail.com